Kambarių skaičius
Plotas
4 pastatas Eitminų g. 21 Eitminų g. 17 Eitminų g. 15

4 pastatas

Laisvi: 0
Rezervuoti: 2
Parduoti: 97

Eitminų g. 21

IŠPARDUOTA

Eitminų g. 17

IŠPARDUOTA

Eitminų g. 15

IŠPARDUOTA