Kambarių skaičius
Plotas
4 pastatas Eitminų g. 21 Eitminų g. 17 Eitminų g. 15

4 pastatas

Laisvi: 0
Rezervuoti: 7
Parduoti: 92

Eitminų g. 21

IŠPARDUOTA

Eitminų g. 17

IŠPARDUOTA

Eitminų g. 15

IŠPARDUOTA