Kambarių skaičius
Plotas
2 pastatas 3 pastatas 1 pastatas

2 pastatas

Laisvi: 1
Rezervuoti: 2
Parduoti: 21

3 pastatas

Laisvi: 8
Rezervuoti: 6
Parduoti: 10

1 pastatas

Išparduota