Kambarių skaičius
Plotas
4 pastatas Eitminų g. 21 Eitminų g. 17 Eitminų g. 15

4 pastatas

Laisvi: 90
Rezervuoti: 9
Parduoti: 0

Eitminų g. 21

Laisvi: 0
Rezervuoti: 1
Parduoti: 23

Eitminų g. 17

Laisvi: 6
Rezervuoti: 3
Parduoti: 15

Eitminų g. 15

Išparduota