Kambarių skaičius
Plotas
4 pastatas Eitminų g. 21 Eitminų g. 17 Eitminų g. 15

4 pastatas

Laisvi: 99
Rezervuoti: 0
Parduoti: 0

Eitminų g. 21

Laisvi: 1
Rezervuoti: 0
Parduoti: 23

Eitminų g. 17

Laisvi: 6
Rezervuoti: 4
Parduoti: 14

Eitminų g. 15

Išparduota