Kambarių skaičius
Plotas

Specialūs pasiūlymai

4 pastatas Eitminų g. 21 Eitminų g. 17 Eitminų g. 15

4 pastatas

Laisvi: 43
Rezervuoti: 3
Parduoti: 53

Eitminų g. 21

IŠPARDUOTA

Eitminų g. 17

Laisvi: 0
Rezervuoti: 0
Parduoti: 24

Eitminų g. 15

IŠPARDUOTA